ca04d5cd06

Profilerings-spesialisten er en aktiv rådgiver og sparringspartner for våre kunder – og hjelper din bedrift/organisasjon å velge ut produkter

som gir riktig markedseffekt for selskapet og underbygger budskap og profil.

 

Selskapets forretningsidé:

Basert på høy servicegrad og kompetanse skal vi være en uavhengig leverandør til det norske markedet fra ledende leverandører innenfor områdene profilering,

tekstiler, reklame-/strøartikler, dekor, bannere, flagg, gaveartikler og utvikling av egne produkter.

Profilerings-spesialisten utvikler egne produkter tilpasset våre kunder, samtidig som vi tilbyr merkevarer fra leverandører da mange kunder ser viktigheten av å

assosieres med merkevare og bygge en identitet for selskapet.

 

Våre ansatte har lang erfaring og utdannelse innenfor forskjellige fagområder:

- eget silketrykkeri, som gjør at vi kan levere tekstiltrykk nærmest uansett tidsfrister

- web-/og grafisk design

- egen reproavdeling

- nettbutikk, for kunder og egen

- logistikk/lagerhold for kunder

- kvalitetssikring

- Østen produksjon, eget Hong Kong kontor.

 

Profilerings-spesialisten AS, bestreber seg etter å ha en nær og aktiv dialog med våre kunder og samarbeidspartnere. Dette for å være best mulig rustet til å finne produkter

som på best mulig måte underbygger og gjenspeiler våre kunders identitet, profil og hvilket budskap de vil signalisere.