Om oss

For oss er personlig samarbeid viktigere enn noe annet

Profilerings-spesialisten AS ble etablert i 1988. Vårt mål er å være en aktiv samarbeidspartner, jobbe fra ide til ferdig produkt som styrker og underbygger kundens identitet, både internt og eksternt.

Vi er medlem av Etisk handel Norge og forplikter vi oss til å jobbe aktivt med aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis.


Som Miljøfyrtårnbedrift siden 2019 bestreber vi oss for finne produkter som ivaretar miljøhensyn og at alle våre produsenter følger lover og regler for sine ansattes arbeidsvilkår.

Vi er en totalleverandør, leverer alt fra ide til ferdig produkt. Det handler om å finne produkter som kan fortelle historien om selskapet og/eller underbygge produktet man vil markedsføre internt eller eksternt.

Vi tilbyr:

Rådgivning
Logistikk/lagerhold/utsendelse
Nettbutkk løsning
Web-og grafisk design
Trykketjenester
Tekstiler
Arbeidstøy
Sportsutstyr og bekledning
Premier
Strø- og gaveartikler
Merkevarer
Skilting og dekor

Profilerings-spesialisten jobber kontinuerlig for å fremme gode arbeids- og miljøforhold både i egen bedrift og hos våre leverandører.
Vi har en bærekraftig forretningspraksis som ivaretar mennesker, samfunn og miljø.
Vi skal etterleve myndighetspålagte, FN´s ILO konvensjon, FN´s klima- og barnekonvensjoner, FN´s bærekraftsmål og egne krav, samt følge miljøledelse i henhold til Miljøfyrtårnordningen. Dette gjør at alle våre leverandører, både i Norge og utlandet må dokumentere at de etterlever disse krav.

Våre retningslinjer for leverandører Vår policy for bærekraftig forretningspraksis
---
Profilo

Vårt kontor i Hong Kong siden 1993.
Kontorets hovedoppgaver er å følge opp alle produsenter vi bruker, at de følger alle lover og regler for produkt, miljø og rettigheter for arbeiderne. Alle leverandører må signerer COC. Se til at produkter og produsentene er sertifisert.
Alle nye produkter/produsenter blir testet av Intertech og SGS
Finne produkter/nyheter
Kontrollere produktene når de er ferdig produsert og følge opp med speditør for transport.

Miljøfyrtårn

Dette innebærer at virksomhetens miljøstandard og rutiner er
funnet å være i overensstemmelse med de nevnte kriterier.
Virksomheten kan dermed dokumentere at strenge kriterier innen
temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og
estetikk er tilfredsstilt.

Les mer om miljøfyrtårn her
Etisk handel

Profileringsspesialisten AS jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis som ivaretar mennesker, samfunn og miljø. Dette policy-dokumentet, inkludert prinsipper for bærekraftig forretningspraksis, danner grunnlaget for vårt bærekraftsarbeid.
Profileringsspesialisten anser bærekraftig forretningspraksis som en forutsetning for bærekraftig utvikling, som innebærer at dagens generasjoner får dekket sine behov uten å ødelegge framtidige generasjoners mulighet til å få dekket sine.
FNs bærekraftsmål er verdens felles handlingsplan for bærekraftig utvikling og vi jobber aktivt med dette.
Profileringsspesialisten er medlem av EHN fordi vi ønsker å bidra til en positiv utvikling i profilbransjen. Medlemskapet gir oss tilgang til viktige ressurser og verktøy vi kan benytte oss av, for å sikre en forsvarlig innkjøpspraksis. Arbeidet mot en mer bærekraftig og etisk forretningspraksis innebærer etablering av solide og langvarige leverandørforhold. Vi stiller høye krav til våre leverandører og foretar regelmessige vurderinger av alle våre samarbeidspartnere.

Som medlem av Etisk handel Norge forplikter vi oss til å jobbe aktivt med aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis. Aktsomhetsvurderinger er en risikobasert tilnærming til å respektere og ivareta mennesker, samfunn og miljø i vår egen virksomhet og i hele leverandørkjeden. Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere følger samme tilnærming

Les mer om Etisk handel her
Våre retningslinjer for leverandører Vår policy for bærekraftig forretningspraksis
Renas

RENAS er landets ledende EE-returselskap. Med 14 behandlingsanlegg og 100 innsamlere over hele landet ivaretar RENAS produsentansvaret til nær 2600 produsenter og importører av EE-produkter. RENAS er en non profit-organisasjon, eid av Elektroforeningen (EFO) og bransjeforeningen Elektro og Energi.

Les mer om Renas

Grønt punkt

Alle bedrifter som sender emballasje ut på markedet må være medlem av et godkjent returselskap. Grønt Punkt Norge har over 20 års erfaring med å samle inn og gjenvinne brukt emballasje. Som medlem hos oss får du rådgivning og tilgang til en unik arena for emballasjeutvikling og kunnskapsdeling mellom 6600 medlemsbedrifter.

Grønt Punkt Norge er non-profit og godkjent av myndighetene.

Les mer om Grønt Punkt
Noen av våre kunder

VVS Eksperten:
Profilerings-spesialisten er en solid og pålitelig aktør til VVS Eksperten når det gjelder profilering og reklameartikler.
De hjelper oss å finne markedsriktige produkter som gjenspeiler vår identitet og budskapet vi skal formidle. Effektive på levering, får stadig hasteoppdrag fra oss.
En hyggelig gjeng som er fremoverlente og alltid klare for nye utfordringer. Vi har både lager og produktportal hos de som fungerer godt.
VI kan trygt anbefale Profilerings-spesialisten

Norges ishockeyforbundet:
Norges Ishockeyforbund og Profileringsspesialisten har inngått samarbeidsavtale med det formål at Profileringsspesialisten skal være offisiell Fair Play partner og leverandør av Fair Play profileringsartikler. De blir en viktig støttespiller for at vi skal nå våre mål med Fair Play prosjektet.
Med sin ekspertise og profesjonelle kundeservice legger Profileringsspesialisten også til rette for at vi lykkes med leveransen av våre kommersielle arrangement, forklarer Dag Hagen, Brand Manager.